وبلاگ

چراغ خورشیدی

چراغ خورشیدی

چراغ خورشیدی چیست؟ انرژی خورشیدی انرژی است که زمین از خورشید دریافت می کند و می توان از آن استفاده

Read More »
نصب چراغ چشمی

نصب چراغ چشمی

معرفی کوتا چراغ چشمی چراغ چشمی ها از جمله تجهیزاتی هستند که مجهز به سنسور بوده و نسبت به حرکت

Read More »
نورپردازی در عکاسی

نورپردازی در عکاسی

نورپردازی در عکاسی از اهمیت به سزایی برخوردار است. یکی از مهم ترین تجهیزات نورپردازی در عکاسی پنل ال ای

Read More »